Zpět na seznam aktualit

Odborníci z celého světa budou na mezinárodní konferenci v Karlových Varech řešit budoucnost i blahodárnost minerálních vod

02. 09. 2014 Obecné aktuality

Více než 100 odborníků z celého světa se sjede do Karlových Varů, kde se 8. – 11. září 2014 uskuteční první Mezinárodní konference o minerálních vodách MinWat2014. Cílem konference je zavést společnou diskuzi všech oborů, které se zabývají minerálními vodami, a tím přispět k ochraně a budoucnosti zdrojů minerálních vod na celém světě. Vzájemné zkušenosti a poznatky si mezi sebou vymění odborníci z 31 zemí. Jen v samotné ČR se využívají desítky pramenů, od léčivých vod až po ty vhodné ke každodennímu pití. Přírodní minerální vody mají prokazatelný blahodárný účinek na lidské zdraví, to je spolehlivě odlišuje od pitné vody.

„Hlavní myšlenkou konference je umožnit vzájemnou komunikaci všech vědních disciplín zapojených do tak komplexní problematiky, jakou bezesporu minerální voda je. Až dosud se jednotlivé obory vyvíjely do značné míry samostatně,“ poukazuje na jistou zvláštnost doc. Zbyněk Hrkal z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který je zároveň autorem myšlenky a organizátorem konference MinWat2014.

Tohoto netradičního setkání se zúčastní odborníci z oborů hydrologie a hydrogeochemie, dále lékaři, balneotechnici, pracovníci z administrativy a v neposlední řadě také odborníci, kteří se zabývají výrobou, balením a distribucí balených přírodních minerálních vod. Chybět nebudou ani zástupci ze všech významných světových profesních organizací. 

Mimo jiné zde budou prezentovat nové názory na vznik některých minerálních vod, účinné způsoby jejich ochrany či legislativní opatření týkající se ochrany, regulace a kontroly kvality minerálních vod. Hosté se také seznámí s novými metodami a technologickými postupy při balení minerálních vod. Zajímavé pro všechny pak budou příspěvky věnující se vlivu pití minerálních vod na zdraví a lidský organismus či představení nových trendů ve využívání minerálních vod v léčebné praxi.

 „Území České republiky je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní oblastí z hlediska výskytu a využívání minerálních vod. Máme zde neobyčejnou pestrost chemického složení a fyzikálních parametrů minerálních vod. Bez nadsázky můžeme prohlásit, že se na našem území nachází všechny dosud poznané typy minerálních vod. Proto jsem rád, že se  světově unikátní konference k tématu minerálních vod odehraje právě v Karlových Varech,“ dodává doc. Hrkal a poukazuje na to, že se do lázeňského města kvůli minerálním vodám sjede více než 100 odborníků z 31 zemí všech kontinentů.

Karlovarsko se jako nejvýznamnější zásobárna minerálních vod stalo tradičním a neznámějším symbolem českého lázeňství. Česká republika také patří mezi země s nejdelší historií využívání minerální vod na světě. Například lázně Karlovy Vary byly založené roku 1370, od roku 1580 je známá minerální voda z Velkých Losin.  

Také největší český výrobce minerálních vod působí na Karlovarsku. Společnost Karlovarské minerální vody nabízí mimo jiné přírodní minerální vody Mattoni či Magnesia a logicky se stala generálním partnerem konference MinWat2014. 

„Plně podporujeme sdílení znalostí o minerálních vodách na mezinárodní úrovni a považujeme tuto událost za jedinečnou příležitost pro mnoho českých odborníků k tomu, aby besedovali se svými  kolegy z celého světa. Ti mohou naopak ocenit úroveň kompetencí a profesionality, které nabízí malá země jako Česká republika. Jsme hrdým partnerem této konference a těší nás, že se její první ročník odehrává v našem městě Karlovy Vary, které je jedním z nejvýznamnějších v evropské tradici využití minerálních vod,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod, jež zároveň reprezentuje ČR v Evropské federaci balených vod (EFBW). Tato evropská asociace zastupuje více než 650 výrobců balených vod v celé Evropě a zaměřuje se zejména na ochranu minerálních vod. Spolu s dalšími čtyřmi evropskými organizacemi se rovněž stala Partnerem konference MinWat2014.

Více informací o MinWat2014 na webu http://minwat2014.vuv.cz/.

Odborné společnosti účastnící se MinWat2014:

  • Mezinárodní asociace hydrogeologů, Komise pro minerální a termální vody International Association of Hydrogeologists (IAH), IAH Commission on Mineral and Thermal Water 
  • Mezinárodní společnost lékařské hydrologie a klimatologie, International Society of Medical Hydrology and Climatology (ISMH), 
  • Evropská federace balených vod, European Federation of Bottled Waters (EFBW), 
  • Asociace evropských lázní, European Spas Association (ESPA), 
  • Světová federace hydroterapie a klimatoterapie, (nevládní organizace při světové zdravotnické organizaci, WHO) World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy, FEMTEC 

Čeští odborní mluvčí na MinWat2014:

  • Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.: organizátor konference
  • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.: Pitný režim a deficit minerálů – mýtus nebo vážný problém

Organizátoři konference MinWat2014:

Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., m:606 079144, e: hrkal@vuv.cz

Karel Kovar a RNDr. Tomáš Vylita Ph.D. 

Kontakt pro média:

Eva Veličková, AMI Communications, m. 724 012 630, e: eva.velickova@amic.cz

Zdroj: Tisková zpráva

Související aktuality

Jak probíhá recyklace plastových lahví

20. 09. 2014 Obecné aktuality

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stane s plastovou lahví od minerálky nebo jiného nápoje? Dobrou zprávou je, že podle nejnovějších dat se v České republice více než 67 % plastových obalů roztřídí a znovu zpracuje. V tomto ohledu patříme k premiantům Evropy. A jak vypadá běžný život plastové lahve? Skládá se ze zajímavého koloběhu. 

Zpět na seznam aktualit

© 2014 Svaz minerálních vod, Svaz výrobců nealkoholických nápojů Created by Motion

Zeptejte se nás

Jestli máte jakoukoliv otázku týkající se vody neváhejte se nás zeptat. Pokusíme se vám co nejlépe odpovědět.

*